Sa Sa Ladies’ Purse Day Style

Sa Sa Ladies' Purse Day Style - Miss Sabina Mendes, Miss Hong Kong 2021

Sa Sa Ladies' Purse Day Style - Miss Carina Leung, Miss Hong Kong 2021 – 1st Runner Up

Sa Sa Ladies' Purse Day Style - Miss Kristy Shaw, Miss Hong Kong 2021 – 2nd Runner Up & Miss Friendship

Sa Sa Ladies' Purse Day Style - Miss Penny Yeung, Miss Photogenic